Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos muziejaus eksponatai

Gimnazijos logotipas
Home / Senoji dokumentika: / 1918 – 1940 m. /

1928 m. Atestatas, Gabrevičiūtė Kazimiera, 1/2